Sunday, October 20, 2013

"Ruhunu anlamak gerekir" derken...


  1. AKP sıradan bir Burjuva partisi değil. Seçimlere, devlete, devlet ekonomi, siyasetçi ilşkisine bakışı farklı
  2. AKP dini bir ideoloji ile kapitalizmin karışmasından oluşan bir söylem üzerine kurulu toplumsal akımın ve iktidar bloğunun temsilcisi
  3. AKP bir toplumsal mühendislik sürecini yönetiyor, toplumu  her zaman seçim kazanmasına olanak verecek biçimde yapılandırmaya çalışıyor
  4. Bu bağlamda AKP'nin haklar ve özgürlükler anlayışı, kişi özeline,  ev yaşamının içine, beden politiklarına bakışı bildik burjuva partilerininkinden farklı, olağan üstü rejimlere has totaliter özellikler sergiliyor.
AKP'yi farklı yapan zamanın yeni ruhunu tanımlayan bu gibi etkenlerin listesini daha da zenginleştirmek olanaklı...
Ama bunların ayırdına varmadan, AKP karşıtı olmak havanda su dövmeye benzemekten, süreç ilerlerken yol kenarında söylenip durmaktan öteye geçmeyecek ne yazık ki!